Allt kortare köer

31 Mar

Vårdköerna minskar för andra året i rad, konstaterar Socialstyrelsen i en rapport i dag. Ett citat från rapporten:

”Det totala antalet väntande patienter inom den specialiserade vården har minskat under 2008–2010, både i fråga om besök och operation eller be-handling.”

Känns verkligen bra att få bekräftelse på att vår politik fungerar. Att tvingas vänta på vård i månad efter månad är ovärdigt. Undrar varför man aldrig hör vänsterpartister eller socialdemokrater prata om köer, utan bara om vinster i vården. Vilket är det verkliga problemet?

En tabell på sidan 22 visar att antalet patienter som väntat längre än 90 dagar på besök inom den specialiserade vården minskat rejält. I januari 2008, då vårdgarantin skärptes och kömiljarden infördes var det ungefär 80 000 personer som väntat längre än 90 dagar och därutöver ett uppskattat bortfall på 70 000 eftersom inrapporteringen brast vid det mättillfället. Sammanlagt alltså uppåt 150 000 långväntare.

I december 2010 hade antalet långväntare minskat till 40 000.

Vår tydliga prioritering av att korta köerna har gett resultat. Vården kostar nästan 300 miljarder kronor och den statliga extrasatsningen på 1 miljard/år för att belöna landsting som lyckas korta köerna är i det sammanhanget fickpengar. Ändå har det dramatisk betydelse, för det innebär ett helt nytt synsätt. Nu belönas ett bra resultat.

Under rubriken Socialstyrelsens iakttagelser står att ”flera landsting är tveksamma till att kommunicera vårdgarantin med allmänheten. De bedömer att denna kommunikation är kostsam och ineffektiv.” Kanske är de oroliga för att medborgarna ska utnyttja garantin om de känner till den? Allmänhetens kännedom om vårdgarantin är rätt dålig, vilket inte är så förvånande med tanke på landstingens intresse av att kommunicera den. Minst kännedom om vårdgarantin har invandrare, lågutbildade och äldre, dvs de grupper som ofta har större vårdbehov än andra. De skulle ju verkligen behöva känna till sina rättigheter! Om vi ska få en mer jämlik vård så borde alla landsting satsa på tydlig information, på lättläst svenska, på andra språk etc.

I en enkätundersökning om hur väl det egna landstinget lever upp till vårdgarantin kommer röda Västernorrland och Jämtland sist med endast 18% resp 27% som tycker att det är bra. Tittar man på de som tycker att vårdgarantin fungerar dåligt så är det hela 44% i Västernorrland och 30% i Gävleborg. Här finns en ordentlig förbättringspotential.

 

En fråga jag ofta mött under besök i vården är om kömiljarden tränger undan annan vård för att ge plats åt operationer, t ex att återbesöken blir färre. Socialstyrelsen konstaterar att det finns vissa uppgifter som tyder på det. Min kommentar blir att då måste vi ta med sådana faktorer när vi utformar reglerna för kömiljarden nästa år. Syftet är ju att få snabbare processer rakt igenom, då måste de olika delarna tas med. Ett annat sådant exempel där kömiljarden inte mäter är väntetid för undersökningar, t ex till röntgen. Det borde också tas med. 

Undanträngningsdiskussionen ska tas på allvar, men får inte tas till intäkt för att ta bort kömiljarden, vilket jag uppfattar att en del tycker. Jag är öppen för att pröva vilka indikatorer som ska finnas med. Men kömiljarden ska vara kvar, den är ett effektivt styrinstrument för att öka tillgängligheten till vården.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: