Apoteket DocMorris i Alingsås

21 Apr

Jag besökte DocMorris apoteket i Alingsås för att få veta hur de uppfattar det första året av avregleringen. Uppfattningen de hade var att det har gått väldigt bra att etablera sig och att kundernas service har ökat genom fler butiker. Konkurrensen har också gjort att kunde får en snabbare och bättre service t.ex. när man skall hämta ut recept. DocMorris har 50 butiker och ett mål att öka till det dubbla. Man etablerar sig bland annat på orter som tidigare inte haft apotek.

 Tittar man på årsrapporten från Sveriges Apoteksförening visar den att det har skett en stor ökning av antalet apotek i hela landet, det har blivit 22% fler.

2010 var det första helåret med en ny apoteksmarknad i Sverige. Sveriges Apoteksförening har sammanställt statistik från sina medlemmar för att ge en bild av utvecklingen i branschen. Årsrapporten innehåller uppgifter om omsättning, antal apotek, kundbesök, expedierade recept och personalsammansättning. Ett viktigt konstaterande, med 2010 års bokslut i handen, är att apoteksmarknaden har lyckats leva upp till förväntningarna.

Efter omregleringen har det i Sverige öppnats upp 202 nya apotek. Det är en ökning med 22 procent på lite mer än ett år. Nya apotek har öppnats upp i stort sett i alla län i Sverige – inklusive på landsbygden.

Till skillnad från vad många tror går det dessutom fler apotek per invånare i Norrbotten jämfört med Stockholm. Apotekstätheten i landet har ökat sedan omregleringen. Från 10.000 invånare per apotek till dagens 8.300 invånare per apotek. Även öppettiderna har ökat efter omregleringen. Idag har apoteken i Sverige öppet i genomsnitt 53 timmar i veckan. Vissa apotek har öppet upp till 100 timmar i veckan.

Några utvecklingsområden som de anställda på DocMorris såg var servicen från grossisterna då apoteken har skyldighet att få fram medicin inom 24 timmar samtidigt som grossisterna kan ta oerhört mycket betalt för den tjänsten. Man såg även utvecklings möjligheter när det gäller kreditgivning så att man inte har olika regler för vem som får kredit om kunden inte kunde betala på plats. Idag kan det variera från kedja till kedja. Läkemedelsverket godkännanden för ett tidigare icke godkänt läkemedel borde följa med receptet inte bara till det första apoteket man tar ut läkemedlet på.

Jag kommer att ta med mig alla de positiva erfarenheterna tillsammans med utvecklingsområden i vårt fortsatta arbete med uppföljningen av apoteken.

Henrik Ripa

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: